Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunlar Anketi
 75 sorudan oluşan bu anketi doldurarak bizlere ileriki yıllarda yapmamız gerekenlerle ilgili veri sağlamış olacaksınız. Katkınız için teşekkür ederiz. Tıp Fakültesi Dekanlığı.
 Anket Bitiş Tarihi : 31.12.2022
ANKET SORULARI
 

 1.   Soru
 

Ad Soyadınız

 
 

 

 2.   Soru
 

e-posta

 
 

 

 3.   Soru
 

Mezuniyet yılınız

 
 

 

 4.   Soru
 

İlk çalıştığınız kurum 
 

 

 5.   Soru
 

Şu anda çalıştığınız kurum 
 

 

 6.   Soru
 

Şu anda çalıştığınız pozisyon

 
 

 

 7.   Soru
 

Meslek hayatınıza başladığınızda aşağıdaki temel hekimlik uygulamalarındaki yeterliliğinizin hangi düzeyde olduğunu tespit ettiniz?

ÖYKÜ ALMA

Genel ve soruna yönelik öykü alabilme


 
 

 

 8.   Soru
 

Psikiyatrik öykü alabilme


 
 

 

 9.   Soru
 

GENEL VE SORUNA YÖNELİK FİZİK MUAYENE

Adli olgu muayenesi


 
 

 

 10.   Soru
 

Bilinç değerlendirmesi ve ruhsal durum muayenesi


 
 

 

 11.   Soru
 

Çocuk ve yenidoğan muayenesi


 
 

 

 12.   Soru
 

Gebe muayenesi


 
 

 

 13.   Soru
 

Jinekolojik muayene


 
 

 

 14.   Soru
 

Otoskop ile kulak zarı değerlendirmesi


 
 

 

 15.   Soru
 

Kapalı otopsi


 
 

 

 16.   Soru
 

Açık otopsi


 
 

 

 17.   Soru
 

Göz, göz dibi muayenesi


 
 

 

 18.   Soru
 

Ölü muayenesi


 
 

 

 19.   Soru
 

Sistemik muayene


 
 

 

 20.   Soru
 

KAYIT TUTMA, RAPORLAMA VE BİLDİRİM

Adli rapor hazırlayabilme


 
 

 

 21.   Soru
 

Aydınlatma ve onam alabilme


 
 

 

 22.   Soru
 

Hasta dosyası hazırlayabilme, Epikriz hazırlayabilme


 
 

 

 23.   Soru
 

Hastaları uygun biçimde sevk edebilme


 
 

 

 24.   Soru
 

Ölüm belgesi düzenleyebilme


 
 

 

 25.   Soru
 

Reçete düzenleyebilme


 
 

 

 26.   Soru
 

LABORATUVAR TESTLERİ VE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER

Dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyon, antisepsi sağlayabilme


 
 

 

 27.   Soru
 

Dışkı yayması hazırlayabilme ve mikroskopik inceleme yapabilme


 
 

 

 28.   Soru
 

Direkt radyografileri okuma ve değerlendirebilme


 
 

 

 29.   Soru
 

EKG çekebilme ve değerlendirebilme


 
 

 

 30.   Soru
 

Gaitada gizli kan incelemesi yapabilme


 
 

 

 31.   Soru
 

Glukometre ile kan şekeri ölçümü yapabilme ve değerlendirebilme


 
 

 

 32.   Soru
 

Hematolojik parametreleri çocukta yaşa göre değerlendirebilme


 
 

 

 33.   Soru
 

Endikasyona yönelik doğru laboratuvar istemi yapma


 
 

 

 34.   Soru
 

Laboratuvar örneğini uygun koşullarda alabilme ve laboratuvara ulaştırabilme


 
 

 

 35.   Soru
 

Peak flow meter kullanımı


 
 

 

 36.   Soru
 

Periferik yayma yapabilme ve değerlendirebilme


 
 

 

 37.   Soru
 

Su dezenfeksiyonu yapabilme


 
 

 

 38.   Soru
 

Su numunesi alabilme


 
 

 

 39.   Soru
 

Vajinal akıntı örneği incelemesi yapabilme (ürogenital enfeksiyon taraması, taze preparat hazırlama) ve değerlendirmesi


 
 

 

 40.   Soru
 

Tam idrar analizi (mikroskopik inceleme dahil) yapabilme ve değerlendirebilme


 
 

 

 41.   Soru
 

Tarama ve tanısal amaçlı inceleme sonuçlarını yorumlayabilme


 
 

 

 42.   Soru
 

GİRİŞİMSEL VE GİRİŞİMSEL OLMAYAN UYGULAMALAR

Doğum sonrası bebek bakımı yapabilme


 
 

 

 43.   Soru
 

Atel hazırlayabilme ve uygulayabilme


 
 

 

 44.   Soru
 

Entübasyon yapabilme


 
 

 

 45.   Soru
 

Bandaj, turnike uygulayabilme


 
 

 

 46.   Soru
 

Burun kanamalarına müdahele


 
 

 

 47.   Soru
 

Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi izleyebilme (persentil eğrileri, Tanner derecelendirmesi)


 
 

 

 48.   Soru
 

Damar yolu açabilme


 
 

 

 49.   Soru
 

Deri ve yumuşak doku apsesi açabilme


 
 

 

 50.   Soru
 

Dış kanamayı durduracak/ sınırlayacak önlemleri alabilme


 
 

 

 51.   Soru
 

Gebe ve loğusa izlemi yapabilme


 
 

 

 52.   Soru
 

Hastanın uygun olarak taşınmasını sağlayabilme


 
 

 

 53.   Soru
 

Hava yolundaki yabancı cismi uygun manevra ile çıkarabilme


 
 

 

 54.   Soru
 

IM, IV, SC, ID enjeksiyon yapabilme


 
 

 

 55.   Soru
 

İdrar sondası takabilme


 
 

 

 56.   Soru
 

Kötü haber verebilme


 
 

 

 57.   Soru
 

Kapiler kan örneği, topuk kanı alabilme


 
 

 

 58.   Soru
 

Kene çıkartabilme


 
 

 

 59.   Soru
 

Lavman yapabilme


 
 

 

 60.   Soru
 

Mide yıkayabilme


 
 

 

 61.   Soru
 

Nazogastrik sonda uygulayabilme


 
 

 

 62.   Soru
 

PPD testi uygulayabilme


 
 

 

 63.   Soru
 

Soğuk zincire uygun koruma ve taşıma sağlayabilme


 
 

 

 64.   Soru
 

CPR aşamalarını yapabilme


 
 

 

 65.   Soru
 

Defibrilatör kullanma


 
 

 

 66.   Soru
 

Travma sonrası kopan uzvun uygun olarak taşınmasını sağlayabilme


 
 

 

 67.   Soru
 

Yara yanık bakımı yapabilm


 
 

 

 68.   Soru
 

Yüzeyel sütür atabilme ve alabilme


 
 

 

 69.   Soru
 

KORUYUCU HEKİMLİK VE TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI

Bağışıklama hizmetlerini yürütebilme


 
 

 

 70.   Soru
 

Doğru emzirme yöntemlerini öğretebilme


 
 

 

 71.   Soru
 

Kendi kendine meme muayenesini öğretebilme


 
 

 

 72.   Soru
 

Kontrasepsiyon yöntemlerini doğru uygulayabilme ve kullanıcıları izleyebilme


 
 

 

 73.   Soru
 

Olağan dışı durumlarda sağlık hizmeti sunabilme (deprem, göç,vb)


 
 

 

 74.   Soru
 

Toplu yaşam alanlarında enfeksiyonu önleyeci önlemleri almak


 
 

 

 75.   Soru
 

Meslek hayatınız boyunca karşılaştığınız sorunlar ile ilgili Fakülte Eğitiminde yer almasını istedğiniz konular varsa lütfen belirtiniz.